Papir


  • Na raspolaganju imamo razne vrste papira, kvalitetne podloge i kvalitetnog obostranog premaza, sa različitim gramaturama i dimenzijama koje možete naći na našoj listi.
Vrsta papira Gr/m2 Dimenzija u cm Količina u kg Cena u €/t
ROLNE
ROTO PAPIR 45 59 1517 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 70,7 755 NA UPIT
ROTO PAPIR 51 45 377 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 48 40 221 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 48 60 332 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 48,8 37,8 436 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 48,8 56 1613 NA UPIT
TABACI
ROTO PAPIR 45 60X80 857 NA UPIT
DUPLEX/ROTO+PE 62X51 274 NA UPIT
DUPLEX/ROTO+PE 88X51 717 NA UPIT
DUPLEX/ROTO+PE 86X51 368 NA UPIT
ROLNE
SC GLOSS 42 166,4 4376 NA UPIT
SC GLOSS 42 188,8 2504 NA UPIT
SC GLOSS 43 69 480 NA UPIT
SC GLOSS 45 30,4 328 NA UPIT
SC GLOSS 48 148 2070 NA UPIT
SC GLOSS 48,8 30 469 NA UPIT
SC GLOSS 48 50 2606 NA UPIT
SC GLOSS "C" 50 50 425 NA UPIT
SC GLOSS 51 30 427 NA UPIT
SC GLOSS 51 33 190 NA UPIT
SC GLOSS 51 50 290 NA UPIT
SC GLOSS 52 30 423 NA UPIT
SC GLOSS 52 213 4444 NA UPIT
TABACI
SC GLOSS 51-52 15X50,17,8X50 260 NA UPIT
ROLNE
LWC MAT 60 86 96 NA UPIT
LWC GLOSS 65 32,4 201 NA UPIT
LWC SILK 65 61 1608 NA UPIT
LWC SILK 65 63 1602 NA UPIT
LWC MAT 65 91,5 757 NA UPIT
LWC VOLUMINOZNI 65 116,6 278 NA UPIT
LWC MAT 70 53 729 NA UPIT
LWC 70 82,5 2732 NA UPIT
LWC MAT 70 152,5 905 NA UPIT
LWC MAT 70 152,6 1103 NA UPIT
LWC MAT 70 196,2 1055 NA UPIT
LWC SILK 75 82 1050 NA UPIT
LWC GLOSS 80 29 368 NA UPIT
LWC GLOSS 80 44 580 NA UPIT
LWC GLOSS 80 64,5 1824 NA UPIT
LWC FLEXO 80 65 915 NA UPIT
LWC GLOSS 80 110 9843 NA UPIT
LWC GLOSS 80 115 10543 NA UPIT
LWC MAT 80 125 760 NA UPIT
LWC GLOSS 80 125,5 1057 NA UPIT
LWC GLOSS 80 129 595 NA UPIT
LWC SILK 80 133 2418 NA UPIT
LWC MAT 80 156 1582 NA UPIT
LWC GLOSS 80 175,5 815 NA UPIT
LWC FLEXO 80 184,8 969 NA UPIT
LWC GLOSS 80 203 2672 NA UPIT
LWC MAT 90 125,4 1253 NA UPIT
LWC SILK 90 162 2153 NA UPIT
LWC MAT 90 175,2 3195 NA UPIT
LWC MAT 90 176,8 10128 NA UPIT
LWC MAT 90 196,2 1510 NA UPIT
LWC SILK 130 88 1043 NA UPIT
TABACI
LWC GLOSS 70 44x64 633 NA UPIT
LWC GLOSS 70 64X88 456 NA UPIT
LWC GLOSS 70 84,3X61 977 NA UPIT
LWC GLOSS 70 86X61 265 NA UPIT
LWC GLOSS 70 88X64 351 NA UPIT
LWC 80 64X88 80 NA UPIT
LWC VOLUMINOZNI 90 62.1X86 1003 NA UPIT
LWC MAT 90 71X101 720 NA UPIT
LWC MAT 90 71,5X101 1364 NA UPIT
LWC MAT 90 88X64 1573 NA UPIT
LWC SILK 100 60,1X83 358 NA UPIT
LWC GLOSS 100 91,5X64 140 NA UPIT
ROLNE
BULKY BOOK 2,0 52 61 768 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 52 101 1266 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 60 61 2965 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 60 71 4812 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 65 116,6 7739 NA UPIT
BULKY BOOK 2,0 70 61 493 NA UPIT
BULKY/BOOK 1,8 80 71 435 NA UPIT
BULKY/BOOK 1,1 100 154 1700 NA UPIT
TABACI
BULKY/BOOK 2,0 52 61X86 720 NA UPIT
BULKY BOOK 2,0 55 61.5X86 53 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 65 66X88 767 NA UPIT
BULKY BOOK 2,0 70 61X86 215 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 70 71X101 956 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 80 50x70 573 NA UPIT
ROLNE
KUNSTDRUK 80 64 579 NA UPIT
KUNSTDRUK 80 84 452 NA UPIT
KUNSTDRUK MAT 80 88 859 NA UPIT
KUNSTDRUK MAT 90 54,2 1512 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 90 82 1406 NA UPIT
KUNSTDRUK MAT 90 162 1550 NA UPIT
KUNSTDRUK SILK 100 122,8 562 NA UPIT
KUNSTDRUK MAT 100 126 320 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 100 166,4 1213 NA UPIT
KUNSTDRUK MAT 110 160 1585 NA UPIT
KUNSTDRUK 170 21,5 112 NA UPIT
TABACI
KUNSTDRUK 80 88X64 170 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 115 43,6X100 480 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 150 47X70 737 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 170 61X86 553 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 170 61,5X86 2386 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 275 70X100 105 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 450 72X102 453 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 500 72X102 928.5 NA UPIT
ROLNE
OFFSET 40 74 1364 NA UPIT
OFFSET 70 210 474 NA UPIT
OFFSET 70 215 2655 NA UPIT
OFFSET 70 217 464 NA UPIT
OFFSET 70 218 982 NA UPIT
OFFSET 110 42 182 NA UPIT
TABACI
OFFSET 40 86x60,8 244 NA UPIT
OFFSET II KLASA 40 86X60,8 170 NA UPIT
OFFSET II KLASA 60 66,4X72 57 NA UPIT
OFFSET 70 50X35 148 NA UPIT
OFFSET 70 63X87 48 NA UPIT
OFFSET 70 64X88 357 NA UPIT
OFFSET 70 64,2X88 332 NA UPIT
OFFSET 70 70X100 1498 NA UPIT
OFFSET 70 71X101 663 NA UPIT
OFFSET 90 30.5X86 112 NA UPIT
OFFSET 90 71X101 275 NA UPIT
OFFSET 90 85.4X61 1550 NA UPIT
OFFSET 90 86,4X63 1650 NA UPIT
OFFSET 90 87,2x64 2489 NA UPIT
OFFSET 90 88X64 420 NA UPIT
OFFSET 100 62,4X88 275 NA UPIT
OFFSET 115 66X88 107 NA UPIT
OFFSET 120 86,4X64 648 NA UPIT
ROLNE
ŠRENC (rolnice) 90 163 881 NA UPIT
ŠRENC 90-120 168 1390 NA UPIT
ŠRENC II klasa 180 7,7 208 NA UPIT
ŠRENC II klasa 180 8 505 NA UPIT
ŠRENC 180 8 16459 NA UPIT
SENDVIČ ŠRENC 240 60 540 NA UPIT
TABACI
ŠRENC 90 78X80 760 NA UPIT
ROLNE
BRAON KRAFT 23 167 110 NA UPIT
BRAON KRAFT 23 168 120 NA UPIT
BRAON KRAFT 23 98 327 NA UPIT
BELI KRAFT 57 51 287 NA UPIT
ROLNE
FLUTING 100 84 316 NA UPIT
FLUTING 100-120 76-80 565 NA UPIT
FLUTING 100-120 168 1180 NA UPIT
TABACI
ETIKETNI PAPIR . 64X45 374 NA UPIT

NAPOMENA

1. Navedene količine su trenutno raspoložive

2. Rolne se mogu pogledati i birati

3. Cena sečenja: po dogovoru

4. Plaćanje: po predračunu

5. Kurs: srednji (NBS), na dan plaćanja.