Papir


  • Na raspolaganju imamo razne vrste papira, kvalitetne podloge i kvalitetnog obostranog premaza, sa različitim gramaturama i dimenzijama koje možete naći na našoj listi.
Vrsta papira Gr/m2 Dimenzija u cm Količina u kg Cena u €/t
ROLNE
ROTO PAPIR 40 140 446 NA UPIT
ROTO PAPIR 42 126.5 1265 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 37 387 NA UPIT
ROTO PAPIR 47 37 651 NA UPIT
ROTO PAPIR 48.8 273 7846 NA UPIT
ROTO PAPIR 38G+PE 111 79 NA UPIT
TABACI
DUPLEX/ROTO+PE 42X51 274 NA UPIT
DUPLEX/ROTO+PE 86X51 710 NA UPIT
DUPLEX/ROTO+PE 88X51 1097 NA UPIT
ROLNE
SC PAPIR 40 181 1890 NA UPIT
SC PAPIR 40 187 1990 NA UPIT
SC PAPIR 44 180 750 NA UPIT
SC PAPIR 45 280 4546 NA UPIT
SC GLANC 47 198 2210 NA UPIT
SC GLANC 47 208.8 946 NA UPIT
SC PAPIR 48 195 734 NA UPIT
SC PAPIR 48.8 240 1243 NA UPIT
SC GLANC 49 148 907 NA UPIT
SC GLOSS 52 168 1913 NA UPIT
SC GLOSS 52 252 1948 NA UPIT
ROLNE
LWC GLOSS 42 128 733 NA UPIT
LWC GLANC 60 228 1144 NA UPIT
LWC GLOSS 63 71 44 NA UPIT
LWC GLOSS 65 137,4 895 NA UPIT
LWC GLOSS 70 21,5 117 NA UPIT
LWC GLOSS 70 31,5 159 NA UPIT
LWC GLOSS 70 42,5 266 NA UPIT
LWC GLOSS 70 53 729 NA UPIT
LWC GLOSS 70 71,5 1015 NA UPIT
LWC 70 82,5 2734 NA UPIT
LWC GLOSS 70 110,4 2875 NA UPIT
LWC MAT 70 127,4 5556 NA UPIT
LWC GLOSS 70 129 822 NA UPIT
LWC GLOSS 75 82 1050 NA UPIT
LWC GLOSS 80 29 368 NA UPIT
LWC GLOSS 80 44 580 NA UPIT
LWC FLEXO 80 84 452 NA UPIT
LWC GLOSS 80 110 11430 NA UPIT
LWC GLOSS 80 115 1787 NA UPIT
LWC SILK 80 126 943 NA UPIT
LWC MAT 80 126 1440 NA UPIT
LWC GLOSS 80 129 2465 NA UPIT
LWC GLOSS 80 158,4 1754 NA UPIT
LWC GLOSS 80 175,5 815 NA UPIT
LWC MAT 80 176 1120 NA UPIT
LWC FLEXO 80 184.8 959 NA UPIT
LWC SILK 80 202 1890 NA UPIT
LWC GLOSS 90 82 1406 NA UPIT
LWC MAT 90 125,4 1253 NA UPIT
LWC MAT 90 162 3703 NA UPIT
LWC 90 60,6X86 625 NA UPIT
LWC MAT 90 175,2 3195 NA UPIT
LWC GLOSS 80 195 1823 NA UPIT
LWC MAT 90 176,8 11032 NA UPIT
LWC GLOSS 100 91.5 3560 NA UPIT
LWC GLOSS 100 154 1700 NA UPIT
TABACI
LWC GLANC 54 61X86 300 NA UPIT
LWC MAT 65 61X86 1302 NA UPIT
LWC MAT 65 88X64 667 NA UPIT
LWC GLOSS 70 44X64 1183 NA UPIT
LWC GLOSS 70 56.2X71 270 NA UPIT
LWC SJAJNI 70 60.7X86 798 NA UPIT
LWC GLOSS 70 64X88 634 NA UPIT
LWC GLOSS 70 84.3X61 1482 NA UPIT
LWC GLOSS 70 86X61 450 NA UPIT
LWC MAT-BELI 80 52X72 228 NA UPIT
LWC MAT 80 64X88 80 NA UPIT
LWC SILK 80 64X88 575 NA UPIT
LWC SATIN 80 65X88 260 NA UPIT
LWC MAT 80 72X52 325 NA UPIT
LWC 90 60,6X86 60,6X86 NA UPIT
LWC MAT 90 61X84 594 NA UPIT
LWC MAT 90 61.6X86 772 NA UPIT
LWC VOLUMINOZNI 90 62.1X86 1003 NA UPIT
LWC MAT 90 64X88 852 NA UPIT
LWC MAT-BELI 90 71.5X101 2084 NA UPIT
LWC MAT 90 84X61 826 NA UPIT
LWC MAT 90 86X61.6 1105 NA UPIT
LWC MAT 90 88X64 1169 NA UPIT
LWC GLOSS 100 91.5X64 2518 NA UPIT
LWC GLOSS II KLASA 100 91.5X64 581 NA UPIT
ROLNE
BULKY/BOOK 2,0 52 61 384 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 52 100 1267 NA UPIT
BULKY/BOOK 52 225 1428 NA UPIT
BULKY/BOOK 60 61 3908 NA UPIT
BULKY/BOOK 60 71 4046 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 65 116,6 6396 NA UPIT
BULKY/BOOK 70 61 3803 NA UPIT
BULKY/BOOK 80 61 2555 NA UPIT
BULKY/BOOK 80 71 2435 NA UPIT
TABACI
BEZDRVNI/BULKY 1,5 65 61X86 174 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 70 71X101 840 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 80 50X70 573 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 52 61X86 990 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 80 64X88 728 NA UPIT
ROLNE
KUNSTDRUK 80 67 265 NA UPIT
KUNSTDRUK MAT 80 67,2 320 NA UPIT
KUNSTDRUK 80 92 364 NA UPIT
KUNSTDRUK MAT 80 93 931 NA UPIT
KUNSTDRUK 80 115 10101 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 80 203 2672 NA UPIT
KUNSTDRUK MAT 90 54,2 1512 NA UPIT
KUNSTDRUK 90 196.2 5558 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 80 156 1582 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 90 82 1406 NA UPIT
KUNSTDRUK GLANC 90 153,6 2569 NA UPIT
KUNSTDRUK 90 162 3703 NA UPIT
KUNSTDRUK SILK 100 122,8 562 NA UPIT
KUNSTDRUK MAT 100 126 320 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 100 166,4 1215 NA UPIT
TABACI
KUNSTDRUK 90 101X71 208 NA UPIT
KUNSTDRUK 100 60.1X84 358 NA UPIT
KUNSTDRUK 115 43.6X100 602 NA UPIT
KUNSTDRUK 115 89x64 387 NA UPIT
KUNSTDRUK 135 45X100 1035 NA UPIT
KUNSTDRUK 150 47X70 737 NA UPIT
KUNSTDRUK 150 49.6X70 665 NA UPIT
KUNSTDRUK 150 50.2X101 50 NA UPIT
KUNSTDRUK 170 61X86 553 NA UPIT
KUNSTDRUK 170 61.5X86 2634 NA UPIT
ROLNE
OFFSET 60 112,8 933 NA UPIT
OFFSET 70 175.2 892 NA UPIT
OFFSET 70 196.2 2028 NA UPIT
OFFSET 70 210 474 NA UPIT
OFFSET 70 215 2655 NA UPIT
OFFSET 70 217 464 NA UPIT
OFFSET 110 42 182 NA UPIT
OFFSET 110 160 1585 NA UPIT
TABACI
OFFSET 70 62,5X87 551 NA UPIT
OFFSET 70 63,3X87 417 NA UPIT
OFFSET 70 64X88 1098 NA UPIT
OFFSET 70 64,2X88 814 NA UPIT
OFFSET 70 70X100 2028 NA UPIT
OFFSET 70 71X101 740 NA UPIT
OFFSET 70 71X102 892 NA UPIT
OFFSET 80 62X88 793 NA UPIT
OFFSET 80 63X88 356 NA UPIT
OFFSET 80 88X64 1258 NA UPIT
OFFSET 90 30.5X86 112 NA UPIT
OFFSET 90 61X85 643 NA UPIT
OFFSET 90 71x101 275 NA UPIT
OFFSET 90 85.4X61 907 NA UPIT
OFFSET 90 86,4X63 1650 NA UPIT
OFFSET 90 87,2X64 5978 NA UPIT
OFFSET 90 88X64 2275 NA UPIT
OFFSET 90 101x71 720 NA UPIT
OFFSET 100 62,4X88 615 NA UPIT
OFFSET 115 66X88 107 NA UPIT
OFFSET 120 86,4X64 941 NA UPIT
ROLNE
ŠRENC 100 40 468 NA UPIT
ŠRENC 110 10 94 NA UPIT
ŠRENC 110 36 340 NA UPIT
ŠRENC 110 52 240 NA UPIT
ŠRENC 180 120 907 NA UPIT
ŠRENC 230 122,4 885 NA UPIT
ŠRENC 240 60 540 NA UPIT
TABACI
ŠRENC 90 50X30 1560 NA UPIT
ŠRENC 90 78X70 790 NA UPIT
ŠRENC 90 78X80 826 NA UPIT
ROLNE
FLUTING 80 56 31 NA UPIT
FLUTING 80 64 34 NA UPIT
FLUTING 80 125 3463 NA UPIT
FLUTING 80 130 670 NA UPIT
FLUTING 90 80 258 NA UPIT
FLUTING 100 34 286 NA UPIT
FLUTING 110 34 257 NA UPIT
FLUTING 110 50 205 NA UPIT
FLUTING 120 35,5 230 NA UPIT
FLUTING 120 36,5 260 NA UPIT
ROLNE
TESTLAJNER 100 65 568 NA UPIT
TESTLAJNER 110 38 167 NA UPIT
TESTLAJNER 120 28-38 124 NA UPIT
TESTLAJNER 125 30-38 246 NA UPIT
BELO SIVI TESTLAJNER 120 216 900 NA UPIT
ROLNE
KRAFT BRAON 23 98 327 NA UPIT
KRAFT BRAON 23 167 385 NA UPIT
KRAFT BRAON 125 216 300 NA UPIT
KRAFT BRAON 125 250 2820 NA UPIT
KRAFT BRAON 170 216 420 NA UPIT
KRAFT BELI 40 65 606 NA UPIT
KRAFT BRAON 57 56.5 287 NA UPIT
KRAFT BELI 115 48 86 NA UPIT
KRAFT BELI 115 82 273 NA UPIT
TABACI
NATRON 70 126X92 417 NA UPIT
TABACI
ETIKETNI PAPIR 64X45 374 NA UPIT
ROLNE
MULTIPAK 60 115 234 NA UPIT

NAPOMENA

1. Navedene količine su trenutno raspoložive

2. Rolne se mogu pogledati i birati

3. Cena sečenja: po dogovoru

4. Plaćanje: po predračunu

5. Kurs: srednji (NBS), na dan plaćanja.