Papir


  • Na raspolaganju imamo razne vrste papira, kvalitetne podloge i kvalitetnog obostranog premaza, sa različitim gramaturama i dimenzijama koje možete naći na našoj listi.
Vrsta papira Gr/m2 Dimenzija u cm Količina u kg Cena u €/t
ROLNE
POBOLJŠANI ROTO 40 178 108 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 40 265,7 670 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 45 142,4 247 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 45 160,2 409 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 45 171 415 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 45 171 472 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 45 181 4012 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 45 195,8 234 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 45 249,2 530 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 45 252 2830 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 48,8 198 2271 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 49 83,8 89 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 52 148 1600 NA UPIT
ROLNE
SC GLOSS 39 97,8 1328 NA UPIT
SC GLOSS 42 86,5 280 NA UPIT
SC GLOSS 42 103,8 1603 NA UPIT
SC GLOSS 43 275 2020 NA UPIT
SC GLOSS 47 173,7 765 NA UPIT
SC GLOSS 48 160 649 NA UPIT
SC GLOSS 49 213 1923 NA UPIT
SC GLOSS 50 158,4 296 NA UPIT
SC GLOSS 52 102 394 NA UPIT
SC GLOSS 54 106,8 477 NA UPIT
SC GLOSS 54 124,6 195 NA UPIT
SC GLOSS 54 173,6 337 NA UPIT
SC GLOSS 52 180 408 NA UPIT
SC GLOSS 57 68,4 113 NA UPIT
SC GLOSS 57 174,4 397 NA UPIT
SC GLOSS 57 155,7 147 NA UPIT
SC GLOSS 60 121,8 484 NA UPIT
SC GLOSS 60 156,6 280 NA UPIT
SC GLOSS 65 68,4 109 NA UPIT
SC GLOSS 65 200,2 738 NA UPIT
TABACI
ROTO + PE 86X51 368 NA UPIT
ROLNE
LWC MAT * 60 86 96 NA UPIT
LWC SILK 60 152,8 520 NA UPIT
LWC SATIN 65 32,8 372 NA UPIT
LWC GLOSS 65 37 528 NA UPIT
LWC SILK 65 164,8 575 NA UPIT
LWC GLOSS 68,5 112 255 NA UPIT
LWC MAT 70 122,5 175 NA UPIT
LWC MAT 70 161,6 176 NA UPIT
LWC SILK 70 165,6 470 NA UPIT
LWC SILK 70 197 395 NA UPIT
LWC GLOSS 80 29 368 NA UPIT
LWC GLOSS 80 44 580 NA UPIT
LWC GLOSS 80 64,5 1056 NA UPIT
LWC GLOSS 80 65 915 NA UPIT
LWC GLOSS 80 110 8740 NA UPIT
LWC GLOSS 80 115 6597 NA UPIT
LWC MAT 80 133,2 2428 NA UPIT
LWC MAT 80 139,2 2596 NA UPIT
LWC GLOSS 80 203 2672 NA UPIT
LWC SILK 90 64,2 1096 NA UPIT
LWC SILK 90 135 1255 NA UPIT
LWC MAT 100 85,2 370 NA UPIT
LWC GLOSS 100 112,4 327 NA UPIT
TABACI
LWC GLOSS 80 51x71 270 NA UPIT
LWC SILK 100 60,1X83 358 NA UPIT
LWC GLOSS 100 91,5X64 140 NA UPIT
ROLNE
BULKY/BOOK 2,0 52 101 316 NA UPIT
BULKY/BOOK 1,8 80 71 1849 NA UPIT
BULKY/BOOK 1,1 100 51 550 NA UPIT
BULKY/BOOK 1,1 100 101 1091 NA UPIT
TABACI
BULKY BOOK 2,0 55 61.5X86 53 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 80 50x70 573 NA UPIT
ROLNE
KUNSTDRUK GLOSS 80 84 452 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 100 112,4 1862 NA UPIT
KUNSTDRUK SILK 115 151,9 2177 NA UPIT
TABACI
KUNSTDRUK SILK 100 55,8x57 326 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 150 64x90 604 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 450 72X102 453 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 500 72X102 928.5 NA UPIT
ROLNE
OFFSET II KLASA 40 48 4914 NA UPIT
TABACI
OFFSET II KLASA 60 66,4X72 57 NA UPIT
OFFSET 90 30.5X86 112 NA UPIT
OFFSET 100 62,4X88 508 NA UPIT
ROLNE
ŠRENC (rolnice) 90 163 881 NA UPIT
SENDVIČ ŠRENC 240 60 540 NA UPIT
TABACI
ŠRENC 90 78X80 420 NA UPIT
ROLNE
BRAON KRAFT 23 167 110 NA UPIT
KRAFT 80 7,5 897 NA UPIT
ROLNE
FLUTING 150 200 4322 NA UPIT
ROLNE
TESTLAJNER * 110 250 372 NA UPIT
ROLNE
MULTIPAK 55 115 230 NA UPIT
TABACI
ETIKETNI PAPIR . 64X45 374 NA UPIT

NAPOMENA

1. Navedene količine su trenutno raspoložive

2. Rolne se mogu pogledati i birati

3. Cena sečenja: po dogovoru

4. Plaćanje: po predračunu

5. Kurs: srednji (NBS), na dan plaćanja.