Papir


  • Na raspolaganju imamo razne vrste papira, kvalitetne podloge i kvalitetnog obostranog premaza, sa različitim gramaturama i dimenzijama koje možete naći na našoj listi.
Vrsta papira Gr/m2 Dimenzija u cm Količina u kg Cena u €/t
ROLNE
ROTO PAPIR 45 30,4 328 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 37 2551 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 38 707 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 40 211 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 44,4 740 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 60 1152 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 60,2 854 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 141 1740 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 143 1480 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 222 1986 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 45 180 2356 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 48,8 30 469 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 48,8 117 1322 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 48,8 121,8 1418 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 48,8 136,5 9214 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 48,8 140 6689 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 48,8 234 5434 NA UPIT
TABACI
DUPLEX/ROTO+PE 88X51 540 NA UPIT
ROLNE
SC GLOSS 42 166,4 4376 NA UPIT
SC GLOSS 42 188,8 2504 NA UPIT
SC GLOSS 43 143 1000 NA UPIT
SC GLOSS 48 45 275 NA UPIT
SC GLOSS 48 50 612 NA UPIT
SC GLOSS 48 145 10653 NA UPIT
SC GLOSS 48 148 2070 NA UPIT
SC GLOSS 48,8 234 2828 NA UPIT
SC GLOSS 49 46,4 487 NA UPIT
SC GLOSS 51 168 2434 NA UPIT
SC GLOSS 52 30 217 NA UPIT
ROLNE
LWC SILK 60 151,5 828 NA UPIT
LWC GLOSS 65 32,4 201 NA UPIT
LWC GLOSS 65 61 1592 NA UPIT
LWC SILK 65 63 1602 NA UPIT
LWC SILK 65 87 1137 NA UPIT
LWC SILK 65 91,5 757 NA UPIT
LWC MAT 70 65,4 750 NA UPIT
LWC MAT 70 86 544 NA UPIT
LWC MAT 70 152,5 905 NA UPIT
LWC MAT 70 152,6 1103 NA UPIT
LWC MAT 70 196,2 1055 NA UPIT
LWC SILK 75 82 1050 NA UPIT
LWC GLOSS 80 29 368 NA UPIT
LWC GLOSS 80 44 580 NA UPIT
LWC GLOSS 80 64,5 1824 NA UPIT
LWC FLEXO 80 84 452 NA UPIT
LWC GLOSS 80 110 9865 NA UPIT
LWC GLOSS 80 115 7550 NA UPIT
LWC GLOSS 80 125,5 1057 NA UPIT
LWC SILK 80 133 1818 NA UPIT
LWC SILK 80 133 600 NA UPIT
LWC GLOSS 80 175,5 815 NA UPIT
LWC FLEXO 80 184.8 959 NA UPIT
LWC GLOSS 80 203 2672 NA UPIT
LWC MAT 90 125,4 1253 NA UPIT
LWC MAT 90 175,2 3195 NA UPIT
LWC MAT 90 176,8 7932 NA UPIT
LWC MAT 90 196,2 1510 NA UPIT
LWC SILK 130 88 1043 NA UPIT
TABACI
LWC GLOSS 70 86X61 265 NA UPIT
LWC VOLUMINOZNI 90 62.1X86 1003 NA UPIT
LWC MAT 90 71,5X101 1455 NA UPIT
LWC MAT 90 88X64 3038 NA UPIT
ROLNE
BULKY BOOK 2,0 52 61 768 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 60 61 2390 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 60 71 4050 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 65 116,6 6120 NA UPIT
BULKY BOOK 2,0 70 71 1508 NA UPIT
BULKY/BOOK 1,8 80 71 1870 NA UPIT
TABACI
BULKY/BOOK 2,0 52 61X86 720 NA UPIT
BULKY BOOK 2,0 55 61.5X86 53 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 65 66X88 767 NA UPIT
BULKY BOOK 2,0 70 61X86 215 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 70 71X101 956 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 80 50x70 573 NA UPIT
ROLNE
KUNSTDRUK MAT 90 54,2 1512 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 90 82 1406 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 100 91.5 3560 NA UPIT
KUNSTDRUK SILK 100 122,8 562 NA UPIT
KUNSTDRUK MAT 100 126 320 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 100 166,4 1213 NA UPIT
TABACI
KUNSTDRUK GLOSS 90 101X71 208 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 115 43,6X100 480 NA UPIT
KUNSTDRUK SILK 115 88X64 569 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 150 47X70 737 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 170 61X86 82 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 170 61,5X86 2566 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 275 70X100 105 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 450 72X102 453 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 500 72X102 928.5 NA UPIT
ROLNE
OFFSET 70 175,2 872 NA UPIT
OFFSET 70 196,2 2028 NA UPIT
OFFSET 70 210 474 NA UPIT
OFFSET 70 215 2655 NA UPIT
OFFSET 70 217 464 NA UPIT
OFFSET 70 218 982 NA UPIT
OFFSET 110 42 182 NA UPIT
OFFSET 110 160 1581 NA UPIT
TABACI
OFFSET 70 50X35 148 NA UPIT
OFFSET 70 64,2X88 735 NA UPIT
OFFSET 70 70X100 1988 NA UPIT
OFFSET 70 71X101 679 NA UPIT
OFFSET 80 62X88 793 NA UPIT
OFFSET 80 63X88 356 NA UPIT
OFFSET 90 30.5X86 112 NA UPIT
OFFSET 90 71X101 275 NA UPIT
OFFSET 90 85.4X61 1550 NA UPIT
OFFSET 90 86,4X63 1650 NA UPIT
OFFSET 100 62,4X88 233 NA UPIT
OFFSET 115 88X64 175 NA UPIT
OFFSET 120 86,4X64 648 NA UPIT
ROLNE
ŠRENC 90-120 168 1390 NA UPIT
ŠRENC 100 168 548 NA UPIT
ŠRENC II klasa 180 7 49 NA UPIT
ŠRENC II klasa 180 7,7 159 NA UPIT
ŠRENC II klasa 180 8 505 NA UPIT
ŠRENC 180 8 16268 NA UPIT
TABACI
ŠRENC 90 78X80 760 NA UPIT
ROLNE
KRAFT BRAON 23 98 327 NA UPIT
BELI KRAFT 57 56.5 287 NA UPIT
BELI KRAFT 20 97,5 653 NA UPIT
BELI KRAFT 40 37 1533 NA UPIT
BELI KRAFT 40 45 1769 NA UPIT
ROLNE
FLUTING 100-120 76-80 565 NA UPIT
FLUTING 100 85 316 NA UPIT
FLUTING 100-120 168 1180 NA UPIT
TABACI
ETIKETNI PAPIR . 64X45 374 NA UPIT

NAPOMENA

1. Navedene količine su trenutno raspoložive

2. Rolne se mogu pogledati i birati

3. Cena sečenja: po dogovoru

4. Plaćanje: po predračunu

5. Kurs: srednji (NBS), na dan plaćanja.