Papir


  • Na raspolaganju imamo razne vrste papira, kvalitetne podloge i kvalitetnog obostranog premaza, sa različitim gramaturama i dimenzijama koje možete naći na našoj listi.
Vrsta papira Gr/m2 Dimenzija u cm Količina u kg Cena u €/t
ROLNE
ROTO PAPIR 34 206 270 NA UPIT
ROTO PAPIR 40 178 1640 NA UPIT
ROTO PAPIR 40 284,8 1702 NA UPIT
ROTO PAPIR 42,5 128,1 774 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 23 643 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 188,1 1400 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 205,8 480 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 285,6 1578 NA UPIT
ROTO PAPIR 48 35,8 1268 NA UPIT
ROTO PAPIR 55 37 152 NA UPIT
ROTO PAPIR 55 50 208 NA UPIT
ROTO PAPIR (roza) 48,8 126 1069 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 40 265,7 670 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 42 162,4 450 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 43 150 1759 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 45 249,2 530 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 48 57 630 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 48 160 2252 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 48,8 214,5 6282 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 48,8 252 3034 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 50 158,4 296 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 52 106,8 220 NA UPIT
ROLNE
SC GLOSS 34 60 160 NA UPIT
SC GLOSS 39 97,8 1328 NA UPIT
SC GLOSS 40 36,4 158 NA UPIT
SC GLOSS 42 40 608 NA UPIT
SC GLOSS 42 85 1092 NA UPIT
SC GLOSS 42 86,5 280 NA UPIT
SC GLOSS 42 138,4 134 NA UPIT
SC GLOSS 47 173,7 765 NA UPIT
SC GLOSS 48 145 875 NA UPIT
SC GLOSS 52 28 57 NA UPIT
SC GLOSS 52 37 825 NA UPIT
SC GLOSS 57 20,6 55 NA UPIT
SC GLOSS 57 24 54 NA UPIT
SC GLOSS 57 37 213 NA UPIT
SC GLOSS 60 31,8 123 NA UPIT
SC GLOSS 60 37 470 NA UPIT
SC GLOSS 65 32,4 201 NA UPIT
SC GLOSS 65 62 567 NA UPIT
TABACI
OFFSET 40 30x40 310 NA UPIT
PEKARSKI PAPIR 52 30x40 150 NA UPIT
SC GLOSS 56 30x40 60 NA UPIT
ROTO + PE 86X51 368 NA UPIT
PEKARSKI PAPIR 45 30x40 1188 NA UPIT
ROLNE
LWC 55 107 95 NA UPIT
LWC MATT 60 80 2779 NA UPIT
LWC GLOSS 65 29,8 354 NA UPIT
LWC SATIN 65 32,8 564 NA UPIT
LWC GLOSS 65 37 528 NA UPIT
LWC GLOSS 65 68,4 109 NA UPIT
LWC 70 32,8 308 NA UPIT
LWC GLOSS 70 43 639 NA UPIT
LWC GLOSS 70 51 276 NA UPIT
LWC 70 55 197 NA UPIT
LWC 70 67 115 NA UPIT
LWC MATT 70 121,8 1450 NA UPIT
LWC SILK 70 164,8 70 NA UPIT
LWC MATT 80 37,4 362 NA UPIT
LWC GLOSS 80 40,5 198 NA UPIT
LWC GLOSS 80 51 1320 NA UPIT
LWC GLOSS 80 64 743 NA UPIT
LWC 80 81 1160 NA UPIT
LWC GLOSS 80 101 721 NA UPIT
LWC GLOSS 80 110 8199 NA UPIT
LWC MATT 90 62,4 546 NA UPIT
LWC MATT 90 88,5 3955 NA UPIT
LWC SILK 90 135 1255 NA UPIT
TABACI
LWC MATT 80 56x86 537 NA UPIT
LWC SILK 100 60,1X83 358 NA UPIT
LWC GLOSS 100 91,5X64 140 NA UPIT
ROLNE
BULKY/BOOK 2,0 52 101 316 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 60 71 4046 NA UPIT
BULKY/BOOK 1,8 80 71 1404 NA UPIT
BULKY/BOOK 1,1 100 51 550 NA UPIT
BULKY/BOOK 1,1 100 101 1091 NA UPIT
TABACI
BULKY BOOK 2,0 55 61.5X86 53 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 60 61X86 763 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 80 71X86 170 NA UPIT
ROLNE
KUNSTRDUK 90 36 695 NA UPIT
KUNSTRDUK 90 50,2 736 NA UPIT
KUNSTRDUK GLOSS 100 101 684 NA UPIT
TABACI
KUNSTRDUK GLOSS 90 82X61 563 NA UPIT
KUNSTRDUK 90 86X56 676 NA UPIT
KUNSTDRUK SILK 100 55,8x57 326 NA UPIT
KUNSTRDUK 100 56X86 270 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 150 64x90 373 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 450 72X102 453 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 500 72X102 928.5 NA UPIT
ROLNE
OFFSET 70 61 23490 NA UPIT
OFFSET 70 70 395 NA UPIT
OFFSET 70 101 2755 NA UPIT
OFFSET 70 121,2 160 NA UPIT
OFFSET 70 171 12519 NA UPIT
OFFSET 75 171 1604 NA UPIT
OFFSET 110 42 182 NA UPIT
TABACI
OFFSET 70 61X86 23392 NA UPIT
OFFSET 70 100x70 710 NA UPIT
OFFSET 80 85,5x61 300 NA UPIT
OFFSET 90 30.5X86 112 NA UPIT
OFFSET 90 87,2X64 458 NA UPIT
OFFSET 90 88X64 200 NA UPIT
OFFSET 100 62,4X88 233 NA UPIT
ROLNE
ŠRENC 90 60 464 NA UPIT
ŠRENC 90 72 995 NA UPIT
ŠRENC 90 168 375 NA UPIT
SENDVIČ ŠRENC 240 60 540 NA UPIT
TABACI
ŠRENC 50X30 1460 NA UPIT
ROLNE
KRAFT 80 7,5 897 NA UPIT
KRAFT 140 250 950 NA UPIT
ROLNE
TESTLINER II 120 41 284 NA UPIT
TESTLINER 140 216 4892 NA UPIT
TESTLINER B/S 160 216 3170 NA UPIT
ROLNE
FLUTING 175 216 2530 NA UPIT
SORA MATT 80 86 11880 NA UPIT
ROLNE
MULTIPAK 55 115 230 NA UPIT
TABACI
ETIKETNI PAPIR . 67,5X86 621 NA UPIT

NAPOMENA

1. Navedene količine su trenutno raspoložive

2. Rolne se mogu pogledati i birati

3. Cena sečenja: po dogovoru

4. Plaćanje: po predračunu

5. Kurs: srednji (NBS), na dan plaćanja.