Papir


  • Na raspolaganju imamo razne vrste papira, kvalitetne podloge i kvalitetnog obostranog premaza, sa različitim gramaturama i dimenzijama koje možete naći na našoj listi.
Vrsta papira Gr/m2 Dimenzija u cm Količina u kg Cena u €/t
ROLNE
ROTO PAPIR 34 206 270 NA UPIT
ROTO PAPIR 40 284,5 1702 NA UPIT
ROTO PAPIR 42,5 37 221 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 23 643 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 34 860 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 285,6 1578 NA UPIT
ROTO PAPIR 48 35,8 1268 NA UPIT
ROTO PAPIR 55 37 152 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 45 37 555 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 48,8 37,5 197 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 50 158,4 296 NA UPIT
POBOLJŠANI ROTO 52 148 1600 NA UPIT
ROLNE
SC GLOSS 39 97,8 1328 NA UPIT
SC GLOSS 40 36,4 158 NA UPIT
SC GLOSS 42 40 1308 NA UPIT
SC GLOSS 48-56 10 430 NA UPIT
SC GLOSS 48 52,5 315 NA UPIT
SC GLOSS 52 106,8 220 NA UPIT
SC GLOSS 57 13 348 NA UPIT
SC GLOSS 57 20,6 55 NA UPIT
SC GLOSS 57 24 54 NA UPIT
SC GLOSS 65 32,4 201 NA UPIT
SC GLOSS 65 52 497 NA UPIT
SC GLOSS 65 62 310 NA UPIT
TABACI
PEKARSKI PAPIR . 40x30 1600 NA UPIT
PEKARSKI PAPIR 42 40x30 420 NA UPIT
PEKARSKI PAPIR 43 40x30 1190 NA UPIT
PEKARSKI PAPIR 52 30x40 150 NA UPIT
OFFSET 40 30x40 310 NA UPIT
SC GLOSS 56 30x40 60 NA UPIT
ROTO + PE 86X51 368 NA UPIT
ROLNE
LWC SILK 60 37 3222 NA UPIT
LWC MATT 60 80 2779 NA UPIT
LWC MATT 60 125,4 900 NA UPIT
LWC SILK 60 25,4 169 NA UPIT
LWC GLOSS 65 29,8 354 NA UPIT
LWC SATIN 65 32,8 564 NA UPIT
LWC GLOSS 65 37 528 NA UPIT
LWC GLOSS 65 68,4 109 NA UPIT
LWC 70 21,5 117 NA UPIT
LWC MATT 70 29 127 NA UPIT
LWC 70 32,8 673 NA UPIT
LWC MATT 70 34,8 409 NA UPIT
LWC SILK 70 43 639 NA UPIT
LWC GLOSS 70 51 276 NA UPIT
LWC 70 55 197 NA UPIT
LWC GLOSS 70 55,2 648 NA UPIT
LWC GLOSS 70 57 1527 NA UPIT
LWC GLOSS 70 61,4 1019 NA UPIT
LWC 70 67 115 NA UPIT
LWC SILK 80 20 503 NA UPIT
LWC 80 21 90 NA UPIT
LWC MATT 80 37,4 362 NA UPIT
LWC GLOSS 80 40,5 198 NA UPIT
LWC GLOSS 80 46 738 NA UPIT
LWC GLOSS 80 51 1320 NA UPIT
LWC GLOSS 80 64 743 NA UPIT
LWC 80 81 1160 NA UPIT
LWC GLOSS 80 110 7459 NA UPIT
LWC GLOSS 80 203 1260 NA UPIT
TABACI
LWC MATT 80 56x86 537 NA UPIT
LWC MATT 90 88,4X56 621 NA UPIT
LWC SILK 90 90x63 171 NA UPIT
LWC SILK 100 60,1X83 358 NA UPIT
LWC GLOSS 100 91,5X64 140 NA UPIT
ROLNE
BULKY/BOOK 2,0 52 101 316 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 60 71 4137 NA UPIT
BULKY/BOOK 1,8 80 71 1404 NA UPIT
BULKY/BOOK 1,1 100 51 550 NA UPIT
BULKY/BOOK 1,1 100 101 1091 NA UPIT
TABACI
BULKY BOOK 2,0 55 61.5X86 53 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 60 61X86 627 NA UPIT
BULKY/BOOK 1,8 80 71X86 170 NA UPIT
ROLNE
KUNSTRDUK SILK 90 36 695 NA UPIT
KUNSTRDUK SILK 90 50,2 736 NA UPIT
KUNSTRDUK 100 85,2 370 NA UPIT
KUNSTRDUK 100 112,4 327 NA UPIT
KUNSTRDUK GLOSS 115 57,2 864 NA UPIT
TABACI
KUNSTRDUK "B" klasa 80 88X64 170 NA UPIT
KUNSTRDUK GLOSS 90 82X61 1308 NA UPIT
KUNSTRDUK 90 86X56 676 NA UPIT
KUNSTDRUK SILK 100 55,8x57 326 NA UPIT
KUNSTRDUK 100 56X86 270 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 150 64x90 373 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 450 72X102 453 NA UPIT
KUNSTDRUK GLOSS 500 72X102 947 NA UPIT
ROLNE
OFFSET 70 61 23490 NA UPIT
OFFSET II klasa 70 90 150 NA UPIT
OFFSET 70 101 1220 NA UPIT
OFFSET 70 121,2 160 NA UPIT
OFFSET 75 10 978 NA UPIT
OFFSET 75 171 1604 NA UPIT
SORA MATT 80 86 9922 NA UPIT
OFFSET 110 42 182 NA UPIT
TABACI
OFFSET II klasa 60 56,4X72 57 NA UPIT
OFFSET 70 61X86 21280 NA UPIT
OFFSET 70 63x87 48 NA UPIT
OFFSET 70 71x101 363 NA UPIT
OFFSET 70 100x70 342 NA UPIT
OFFSET 90 30.5X86 112 NA UPIT
OFFSET 90 87,2X64 458 NA UPIT
OFFSET 90 88X64 200 NA UPIT
ROLNE
ŠRENC 90 34 210 NA UPIT
ŠRENC 90 56 86 NA UPIT
ŠRENC 90 60 464 NA UPIT
SENDVIČ ŠRENC 240 60 540 NA UPIT
TABACI
ŠRENC 90 50X30 1460 NA UPIT
ŠRENC 90 78x80 760 NA UPIT
ROLNE
PANKRAFT 40 114 2432 NA UPIT
BELI KRAFT 40 150 2674 NA UPIT
BELI KRAFT 48 100 12757 NA UPIT
KRAFT 80 7,5 897 NA UPIT
KRAFT 150 100 1189 NA UPIT
ROLNE
TESTLINER * 120 41 234 NA UPIT
ROLNE
KRAFTLINER 186 102-162 10246 NA UPIT
ROLNE
MULTIPAK 55 115 230 NA UPIT
TABACI
ETIKETNI PAPIR 64X45 374 NA UPIT
ETIKETNI PAPIR . 67,5X86 621 NA UPIT

NAPOMENA

1. Navedene količine su trenutno raspoložive

2. Rolne se mogu pogledati i birati

3. Cena sečenja: po dogovoru

4. Plaćanje: po predračunu

5. Kurs: srednji (NBS), na dan plaćanja.