Papir


  • Na raspolaganju imamo razne vrste papira, kvalitetne podloge i kvalitetnog obostranog premaza, sa različitim gramaturama i dimenzijama koje možete naći na našoj listi.
Vrsta papira Gr/m2 Dimenzija u cm Količina u kg Cena u €/t
ROTO PAPIR 45 37,7 81 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 45 97 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 148 1456 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 150.4 4972 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 162.9 504 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 164.8 1801 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 225 3300 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 247.2 4222 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 250,7 1855 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 282 5882 NA UPIT
ROTO PAPIR 45 286 2450 NA UPIT
DUPLEX/ROTO+PE 42X51 274 NA UPIT
DUPLEX/ROTO+PE 86X51 710 NA UPIT
DUPLEX/ROTO+PE 88X51 1097 NA UPIT
SC 49 220 3230 NA UPIT
SC MAT 60 115,2 1499 NA UPIT
SC MAT 60 196 2405 NA UPIT
LWC GLOSS 57 216 1020 NA UPIT
LWC-MULTIPAK 60 115 234 NA UPIT
LWC GLOSS 60 140 1580 NA UPIT
LWC GLOSS 60 181.6 1067 NA UPIT
LWC GLOSS 63 32.4 797 NA UPIT
LWC GLOSS 63 137.4 560 NA UPIT
LWC GLOSS 65 137.4 425 NA UPIT
LWC GLOSS 65 186.4 778 NA UPIT
LWC UNIVERZAL 70 82.5 2734 NA UPIT
LWC SJAJNI 70 129 822 NA UPIT
LWC GLOSS 70 157.5 2315 NA UPIT
LWC GLOSS 70 195.7 1143 NA UPIT
LWC GLOSS 80 44 598 NA UPIT
LWC FLEXO 80 84 452 NA UPIT
LWC FLEXO 80 184.8 959 NA UPIT
LWC FLEXO 80 239.2 3580 NA UPIT
LWC GLOSS 100 91.5 1245 NA UPIT
LWC GLOSS 100 154 1700 NA UPIT
LWC GLANC 54 61X86 300 NA UPIT
LWC 70 56.2X71 270 NA UPIT
LWC GLOSS 70 84.3x61 1482 NA UPIT
LWC MAT 70 85.2X62 838 NA UPIT
LWC 70 88X64 578 NA UPIT
LWC SJAJNI 80 65X88 263 NA UPIT
LWC 70 60.7x86 798 NA UPIT
LWC 80 88X64 497 NA UPIT
LWC VOLUMINOZNI 90 62.1X86 1003 NA UPIT
LWC GLOSS 100 91.5X64 2518 NA UPIT
LWC 100 91.5X64 581 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 65 116,6 6396 NA UPIT
BULKY/BOOK 2,0 80 116,6 1399 NA UPIT
BEZDRVNI/BULKY 1,5 65 120 3156 NA UPIT
BEZDRVNI/BULKY 1,5 65 132 245 NA UPIT
BEZDRVNI/BULKY 1,5 65 61X86 666 NA UPIT
BEZDRVNI/BULKY 1,5 65 66X88 1140 NA UPIT
BEZDRVNI/BULKY 1,5 65 71X101 504 NA UPIT
KUNSTDRUK 70 185.4 1788 NA UPIT
KUNSTDRUK 80 92 710 NA UPIT
KUNSTDRUK 90 101 212 NA UPIT
KUNSTDRUK 135 93 2494 NA UPIT
KUNSTDRUK 100 60.1X84 358 NA UPIT
KUNSTDRUK 100 91.5X64 856 NA UPIT
KUNSTDRUK 115 43.6X100 602 NA UPIT
KUNSTDRUK 115 57.2X101 94 NA UPIT
KUNSTDRUK 115 88X64 1131 NA UPIT
KUNSTDRUK 115 89x64 956 NA UPIT
KUNSTDRUK 135 45X100 1035 NA UPIT
KUNSTDRUK 135 93X64 310 NA UPIT
KUNSTDRUK 150 47X70 737 NA UPIT
KUNSTDRUK 150 49.6X70 665 NA UPIT
KUNSTDRUK 170 61X86 553 NA UPIT
KUNSTDRUK 170 61.5X86 2661 NA UPIT
OFFSET 70 165 1237 NA UPIT
OFFSET 70 215 2655 NA UPIT
OFFSET 70 216 5857 NA UPIT
OFFSET 70 217 464 NA UPIT
OFFSET 70 218 982 NA UPIT
OFFSET 75 212 2674 NA UPIT
OFFSET 216 612 655 NA UPIT
OFFSET 75 217 814 NA UPIT
OFFSET 70 62,5X87 567 NA UPIT
OFFSET 70 63,3X87 849 NA UPIT
OFFSET 70 64,2X88 672 NA UPIT
OFFSET 90 30.5X86 112 NA UPIT
OFFSET 90 88.64 235 NA UPIT
ŠRENC 80 124 566 NA UPIT
ŠRENC 90 38 100 NA UPIT
ŠRENC 90(?) 60 540 NA UPIT
ŠRENC 100 37 277 NA UPIT
ŠRENC 100 38 90 NA UPIT
ŠRENC 110 36 347 NA UPIT
ŠRENC 90(?) 50X30 1560 NA UPIT
ŠRENC 90 78X70 806 NA UPIT
ŠRENC 90 78X80 1049 NA UPIT
FLUTING 80 125 3463 NA UPIT
FLUTING 80 130 670 NA UPIT
FLUTING 80 180 250 NA UPIT
FLUTING 100 34 290 NA UPIT
FLUTING 100 84,5 321 NA UPIT
FLUTING 110 34 261 NA UPIT
FLUTING 110 50 205 NA UPIT
FLUTING 120 35,5 232 NA UPIT
FLUTING 120 36,5 262 NA UPIT
FLUTING 150 250 1190 NA UPIT
TESTLAJNER 100 65 568 NA UPIT
TESTLAJNER 110 38 169 NA UPIT
TESTLAJNER 110 250 1020 NA UPIT
TESTLAJNER 120 28-38 124 NA UPIT
TESTLAJNER 120 90 1625 NA UPIT
TESTLAJNER 120 220 500 NA UPIT
TESTLAJNER 120 250 1550 NA UPIT
TESTLAJNER 125 30-38 251 NA UPIT
TESTLAJNER 125 105 914 NA UPIT
BELO SIVI TESTLAJNER 120 64 411 NA UPIT
BELO SIVI TESTLAJNER 120 216 900 NA UPIT
KRAFT BRAON 23 98 327 NA UPIT
KRAFT BRAON 23 167 385 NA UPIT
KRAFT BRAON 40 52 130 NA UPIT
KRAFT BRAON 57 57 287 NA UPIT
KRAFT BRAON 125 216 300 NA UPIT
KRAFT BRAON 125 250 2820 NA UPIT
KRAFT BRAON 170 216 420 NA UPIT
KRAFT BRAON 175 220 1550 NA UPIT
KRAFT BELI 40 65 1455 NA UPIT
KRAFT BELI 115 216 380 NA UPIT
KRAFT BELI 115 250 890 NA UPIT
NATRON 70 126X92 417 NA UPIT
ETIKETNI PAPIR 64X45 374 NA UPIT

NAPOMENA

1. Navedene količine su trenutno raspoložive

2. Rolne se mogu pogledati i birati

3. Cena sečenja: po dogovoru

4. Plaćanje: po predračunu

5. Kurs: srednji (NBS), na dan plaćanja.